Mykeny

To miejsce, które każdy zwiedzający starożytną Grecję powinien zwiedzić na początku. Wszystko co tam zobaczymy jest starsze o tysiąc lat od innych zabytków takich jak Akropol, ruiny Koryntu czy Olimpii. Mykeny odkrył w 1874 roku słynny niemiecki archeolog-amator Henryk Schliemann. Wierzył on dosłownie w przekaz Homera, który w Iliadzie i Odyseji pisał o „bogatych w złoto Mykenach”. Wcześniej odkrył ruiny Troji. Jeżeli jednak Troja całkowicie przykryta była ziemią, to tutaj wystawał z niej fragment Lwiej Bramy. Dzięki swojej genialnej intuicji, udało mu się odkopać Złoty Skarb Mykeński który dzisiaj uznaje się za najcenniejsze wykopalisko w historii archeologi światowej. Obecnie możemy oglądać go w Muzeum Archeologicznym w Atenach. W muzeum, które znajduje na terenie cytadeli mykeńskiej, możemy jednak podziwiać w bardzo przekrojowy sposób część tego skarbu oraz kilka najcenniejszych kopii. Ślady pierwszej osady datuje się na ok. 1950 r. p.n.e. Największy jednak rozkwit Myken to okres od 1600 r. p.n.e. do 1100 r. p.n.e., kiedy nastąpił upadek całej cywilizacji mykeńskiej.To absolutnie kolebka naszej dzisiejszej europejskiej cywilizacji. Możemy mówić nie tylko o cywilizacji lecz o kulturze, gdyż w epoce tej wytwarzano kunsztowne wyroby użytkowe, ozdoby, ceramikę, stroje, biżuterię, pięknie zdobioną broń, zbroje, produkowano olejki zapachowe. Ta epoka znała już pismo, które współcześnie zostało odczytane i stanowi nieocenione źródło wiedzy o tamtych czasach. Nauka mówi że ok. 1100 roku wszystkie zamki mykeńskie zostały spalone. I tutaj paradoksalnie pomogło to zachować wiele pisanych tekstów, gdyż były zapisywane na glinianych tabliczkach, które w ten sposób zostały wypalone.

Chodząc po ruinach cytadeli, położonej malowniczo między dwoma wysokimi szczytami, musimy zdać sobie sprawę, że w tamtych czasach było to miejsce, którego królowie zdominowali i podbili ogromny obszar świata egejskiego. Zakładali kolonie na nawet bardzo odległych terenach Azji i Afryki. To tutaj królował najsławniejszy wódz tamtych czasów – Agamemnon. To on namówił (niektóre zmusił) plemiona greckie do wspólnej wyprawy na podbój Troji. Pod jego dowództwem grecy po dziesięcioletnim oblężeniu zdobyli i spalili najbogatsze miasto nad Morzem Egejskim. Czas wojny trojańskiej to świat bohaterów takich jak Achilles, Hektor, Ajaks, Odyseusz, cudownie opisanych przez Homera. Zwiedzając Mykeny, poczujemy dreszcz emocji, jeżeli poznamy tragiczne losy rodziny Atrydów. Dzieje ich pobudzały wyobraźnię pisarzy przez tysiąclecia. Na ich kanwie powstały już w starożytności słynne tragedie. Ich autorami byli najznakomitsi tragicy greccy tacy jak Ajschylos, Sofokles i Eurypides. Nad całym rodem Atreusza – ojca Agamemnona i Menelaosa ciążyła klątwa, gdyż w walce o władzę ze swym bratem Tyestesem dopuścił się ohydnej zbrodni, zabijając jego dzieci i podając je poćwiartowane na wieczerzy. Klątwa dosięgła jego synów. Agamemnon po zdobyciu Troji powrócił do Myken i został zamordowany podczas kąpieli przez swoją żonę Klitajmestrę. Ona z kolei została zabita z ręki swojego syna Orestesa, który zbrodnię zaplanował wraz ze swoją siostrą Elektrą. W naszej rezydencji posiadamy bogaty wybór literatury z czasów starożytnych, co pomoże wszystkim zainteresowanym poznać piękno i tragizm tego miejsca.

Koszyk Usunięto produkt Cofnij
  • Koszyk jest pusty